A Asociación Protectora de Animais Moura xurdiu dunha reunión convocada por https://iq-trading.com.br/baixar-iq-option José Carlos Vidal en Pobra do Caramiñal no verán de 2008 á que acudiu xente de toda a Comarca do Barbanza.

Desas tímidas e primerizas reunións saiu constituída unha Xunta Directiva co propósito de organizar e poñer en marcha o proxecto da creación dunha Asociación Protectora de Animais, que nun principio ía a chamarse "Raíña Lupa", pero posteriormente cambiou o seu nome  a "Moura" por cuestións técnicas.

Nunha asemblea do 5 de setembro do 2008, formalizaouse unha acta fundacional da asociación http://www.iq-trading.com.br/baixar-iq-option. A primeira Asemblea Xeral, e presentación ós asociados e prensa en xeral tivo lugar o 7 de marzal do 2009.


Xunta Directiva

Presidente: José Carlos Vidal Suárez

Vicepresidenta: María Soledad Villanueva Pedrote

Secretario: Pascual Vidal González

Tesorera: Mónica Pérez Arias

Vocais: Benjamín Garrido Rivas, Maria Jesús Sanguino Fariña, Tamara Loureiro Villanueva https://www.iq-trading.com.br/baixar-iq-option


Teléfono de contacto

634533833


PÁXINA EN CONSTRUCCIÓN